Gratis via:

Uw aanvullende zorgverzekering

Steeds meer zorgverzekeraars zien de toegevoegde waarde van een mantelzorgmakelaar en vergoeden de dienstverlening.

Sommige verzekeraars beoordelen vooraf via hun telefonische helpdesk of u voor hulp van de mantelzorgmakelaar in aanmerking komt. Voor een volledig overzicht, klik hier.

Uiteraard kunt u bij vragen ook contact met mij opnemen.

Uw werkgever

Als u mantelzorg combineert met een betaalde baan, informeer dan bij uw werkgever naar een eventuele vergoeding. De inzet van de mantelzorgmakelaar leidt vaak tot preventie en reductie van het ziekteverzuim. Uw werkgevers heeft daar immers ook belang bij.

Het persoonsgebonden budget

U kunt de dienstverlening ook betalen uit het verantwoordingsvrije bedrag van uw PGB (Persoons Gebonden Budget). In een aantal gemeenten kunt u een PGB aanvragen voor de ondersteuning door een onafhankelijke cliƫntondersteuner zoals de mantelzorgmakelaar.

Gemeente

Een aantal gemeenten in Nederland vergoedt de kosten van de mantelzorgmakelaar uit de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning).

Geen aanspraak maken op welke vergoeding dan ook?

Dan geldt mijn uurtarief.

Wilt u weten wat de mogelijkheden zijn voor u?

Ik nodig u uit om contact met mij op te nemen voor een vrijblijvend gesprek.