Wat doe ik als mantelzorgmakelaar?

Ik luister naar uw persoonlijke verhaal en breng de situatie en knelpunten in kaart.

Vervolgens draag ik mogelijke oplossingen aan specifiek voor uw situatie.
U kunt zelf beslissen of er regeltaken uit handen genomen kunnen worden door mij.

Zoals uw formulieren invullen, een indicatie of een persoonsgebonden budget aanvragen, meedenken om uw welzijn te bevorderen of het afstemmen van werk en privé met de werkgever.

De gekozen oplossing zet ik direct om in actie, ik stuur u dus niet door naar weer een volgend loket!

Ik heb een mantelzorgmakelaar ingeschakeld. Wat een zegen is zo iemand. Nu weet ik bijvoorbeeld tenminste wat ik wel of niet aan de wijkverpleging mag vragen. – Geertje (77)
bron: Stichting Alzheimer Nederland