• Verlofmogelijkheden (wet en CAO)

• Contacten met werkgever over afstemming van werk en zorgtaken

• Ondersteuning bij gesprek met werkgever

• Werkgever informeren over mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid

• Informatie over uitkering en werk voor mensen met beperking (Participatie wet)

• Hulp bij aanvraag Wajong, arbeidsvermogen