• Zoeken geschikte woonvorm

• Mogelijkheden mantelzorgwoning

• Hulp bij financiering en keuze woningaanpassing en hulpmiddelen

• Scheiden van wonen en zorg; de financiële consequenties

• Ondersteuning bij keuze langer thuis of verpleeghuis

• Financiële consequenties van wijziging woonsituatie

• Mogelijkheden huishoudelijke hulp

• Invullen formulieren, brieven en telefoongesprekken

• Contacten met instanties, woningstichting en zorginstellingen

• Informatie over wijzigingen in wet- en regelgeving en voorziening