• Aanvragen indicatie WMO, Wlz ( bij het CIZ) of jeugdwet en hulp bij indicatie gesprek

• Zorgmogelijkheden en financieringsvorm (zorg in natura of Persoons Gebonden Budget)

• PGB aanvraag regelen, administratie opstarten

• Organiseren van zorg thuis

• Respijtzorg en eerstelijns verblijf regelen

• Bemiddeling bij (spoed) opname

• Terminale zorg regelen

• Invullen formulieren, en brieven en hulp bij lastige telefoongesprekken

• Opstellen van bezwaarschriften

• Contacten met instanties zoals CAK, SVB, CIZ, zorgkantoor, zorgverzekeraar en gemeente

• Informatie over wijzigingen in wet- en regelgeving en voorzieningen

• Aanvragen Meerzorg en Extra Kosten Thuis

• Herindicatie aanvragen

• Klachten en bemiddeling

• Opstellen van een persoonlijk zorgplan

• Keuze van een zorgaanbieder